Xe đạp Asama ID: 482

Địa điểm
Đà Lạt
Giá tiền
1500000
Nhu cầu
Mua bán

Pinky Shop

Thành viên
15/12/19
20
0
Số điện thoại
0852280081
Bán giúp chiếc xe đạp hiệu Asama như hình, xe đẹp, ít đi. Xe sườn nhôm, đạp nhẹ.

Nhấn để hiện số:
0944724724
9e2398be43f88580637bcbe442028a56-2641860131436844051 (1).jpg
9e2398be43f88580637bcbe442028a56-2641860131436844051.jpg
248b14ee9a978d588f930f936e05dd9e-2641860131484518375 (1).jpg
248b14ee9a978d588f930f936e05dd9e-2641860131484518375.jpg
9e2398be43f88580637bcbe442028a56-2641860131436844051 (1).jpg
9e2398be43f88580637bcbe442028a56-2641860131436844051.jpg
248b14ee9a978d588f930f936e05dd9e-2641860131484518375 (1).jpg
248b14ee9a978d588f930f936e05dd9e-2641860131484518375.jpg
9e2398be43f88580637bcbe442028a56-2641860131436844051 (1).jpg
9e2398be43f88580637bcbe442028a56-2641860131436844051.jpg
248b14ee9a978d588f930f936e05dd9e-2641860131484518375 (1).jpg
248b14ee9a978d588f930f936e05dd9e-2641860131484518375.jpg
9e2398be43f88580637bcbe442028a56-2641860131436844051 (1).jpg
9e2398be43f88580637bcbe442028a56-2641860131436844051.jpg
248b14ee9a978d588f930f936e05dd9e-2641860131484518375 (1).jpg
248b14ee9a978d588f930f936e05dd9e-2641860131484518375.jpg
 

Theo dõi Fanpage

Đóng góp ý kiến